Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe „Mikroorganizmy osadu czynnego”
W trakcie trzydniowego szkolenia prezentowana są zagadnienia związane z wpływem poszczególnych grup mikroorganizmów na procesy oczyszczania ścieków. Kurs ukierunkowany jest na naukę metod badania osadu czynnego pomocnych w codziennej pracy technologa i laboratorium w oczyszczalni ścieków (obserwacje mikroskopowe, identyfikacja organizmów, barwienie bakterii nitkowatych, ocena jakości osadu)

Oto kilka tematów szczegółowo przedstawianych podczas kursu:

  • bakterie nitkowate i pierwotniaki w osadzie czynnym
  • metody mikroskopowe i kontrola kondycji osadu czynnego
  • kondycja osadu czynnego a jakość procesów oczyszczania
  • monitoring i zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w osadzie (np. puchnięciu osadu)

Podczas szkolenia uczestnicy pracują na przywiezionych przez siebie próbkach osadu czynnego pod okiem specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szkolenie odbywa się w laboratoriach Instytutu Nauk o Środowisku na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy otrzymują certyfikat sygnowany przez pracowników UJ i Biospektu.

Zapraszamy na kolejną edycję w dniach 26-28 września 2023.

Program Szkolenia

Zainteresowanych prosimy o kontakt i przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgoszeniowy

Szkolenia indywidualne przewidziane są zarówno dla osób rozpoczynających badanie osadu jak i mających już doświadczenie w badaniach mikroskopowych. Szkolenie odbywa się w naszym laboratorium w Krakowie.

Możliwa jest praca z próbkami osadu z Państwa oczyszczalni, możemy też zapewnić próbki z innych oczyszczalni, tak by była możliwość zapoznania się z licznymi organizmami.  

Oferowane zagadnienia to:

  • identyfikacja mikroorganizmów osadu czynnego
  • identyfikacja bakterii nitkowatych
  • rozpoznawanie kondycji organizmów
  • oznaki dobrej/złej kondycji osadu
  • najczęstsze problemy przy badaniu i interpretowaniu kondycji osadu – jak sobie z nimi radzić