Szkolenia

Warsztaty "Mikroorganizmy osadu czynnego"
Najbliższa edycja 25-27.09.2019 r.

Kurs organizowany jest przez firmę BIOSPEKT oraz Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego i skierowany jest do technologów oraz pracowników laboratoriów w oczyszczalniach ścieków.

Najważniejsze tematy szczegółowo przedstawiane podczas warsztatów:
- bakterie nitkowate i pierwotniaki w osadzie czynnym
- metody mikroskopowe i kontrola kondycji osadu czynnego
- kondycja osadu czynnego a jakość procesów oczyszczania
- monitoring i zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w osadzie (np. puchnięciu osadu)

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Uczestnicy pracują na przywiezionych przez siebie próbkach osadu czynnego pod okiem specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biospektu.
Każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Ukończenia Szkolenia sygnowany przez naukowców z UJ i Biospektu.

Program

Formularz zgoszeniowy


Szkolenia indywidualne przewidziane są zarówno dla osób rozpoczynających badanie osadu jak i mających już doświadczenie w badaniach mikroskopowych. Szkolenie odbywa się w naszym laboratorium w Krakowie.

Możliwa jest praca z próbkami osadu z Państwa oczyszczalni, możemy też zapewnić próbki z innych oczyszczalni, tak by była możliwość zapoznania się z licznymi organizmami.  

Oferowane zagadnienia to:

  • identyfikacja mikroorganizmów osadu czynnego
  • identyfikacja bakterii nitkowatych
  • rozpoznawanie kondycji organizmów
  • oznaki dobrej/złej kondycji osadu
  • najczęstsze problemy przy badaniu i interpretowaniu kondycji osadu – jak sobie z nimi radzić