Laboratorium

Nasze laboratorium znajduje się na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego na Ruczaju.

Dodatkowo korzystamy z zaplecza naukowo-badawczego Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wśród urządzeń, które wykorzystujemy w naszej pracy, znajdują się między innymi: Spektrometr Absorpcyjny Perkin-Elmer AAnalyst 800, Analizator Elementarny Elementar Vario EL III, Respirometr Columbus Instruments, Mikrosokopy Nicon Olympus z systemem analizy obrazu, komory klimatyczne

Laboratoria ekochemii i analityki chemicznej umożliwiają przygotowanie prób i analizy stężeń pierwiastków. Poszczególne etapy procesu analitycznego prowadzone są w osobnych pomieszczeniach tak, by zminimalizować prawdopodobieństwo zanieczyszczenia prób podczas analiz pierwiastków śladowych. Nasze laboratorium dysponuje nowoczesnym spektrometrem PerkinElmer AAnalyst 800 korekcją tła Zeemana umożliwiającym analizy stężeń większości metali na poziomie wykrywalności poniżej 0,5 ug/L. Wykonujemy badania metodami absorpcyjnymi i emisyjnymi. Nasze urządzenie wyposażone jest w przystawkę typu FIAS do pomiarów stężeń pierwiastków metodą z generowaniem wodorków.

Pierwiastki biogenne analizujemy przy pomocy urządzenia Vario EL III fimry Elementar. Umożliwia ono jednoczesną analizę stężeń węgla, azotu, siarki, wodoru i tlenu. Analizowany materiał spalany jest w temperaturze powyżej 1000 °C, a poszczególne pierwiastki analizowane są w specjalnych kolumnach. Urządzenie przeznaczone jest do badań prób organicznych, umożliwia również badanie materiałów nieorganicznych.

Laboratoria mikrobiologii i pracownie mikroskopowe wyposażone są w sprzęt do hodowli mikroorganizmów oraz sprzęt umożliwiający obserwację, rejestrowanie obrazu i jego analizę. Nasze laboratorium dysponuje mikroskopami Nikon z serii Eclipse wyposażonymi w przystawki do mikroskopii fluorescencyjnej i interferencyjnej oraz obserwacji z kontrastem fazowym. Sprzęt sprzężony jest z kamerą CCD i komputerem z oprogramowaniem do analizy obrazu. Wykonywane przez nas analizy mikrobiologiczne mogą być ilustrowane fotografiami przedstawiającymi organizmy obserwowane w badanym materiale. Specjalizujemy się w analizach ilościowych i jakościowych organizmów osadu czynnego z oczyszczalni ścieków oraz analizami mikologicznymi powietrza (występowanie grzybów i ich zarodników). Do prowadzenia szkoleń wykorzystujemy nowocześnie wyposażone pracownie z mikroskopami i lupami binokularnymi.

Komory klimatyczne umożliwiają nam prowadzenie badań naukowych w precyzyjnie zaprogramowanych i kontrolowanych warunkach temperatury, oświetlenia i wilgotności. System kilkunastu klimatronów pozwala na badania w temperaturze od -20 do +30 °C w zakresie wilgotności od 10 do 100 procent RH, z regulowanym przepływem powietrza i kontrolą czasu i natężenia oświetlenia.

Laboratorium ekologii fizjologicznej wyposażone w respirometry do pomiaru tempa metabolizmu pozwala nam mierzyć poziom zużycia tlenu i produkcji dwutlenku węgla nawet u tak małych organizmów jak muszka owocowa. Badania respirometryczne mogą być nieinwazyjną alternatywą dla wielu metod “ostrych”.