Historia Biospekt

Historia

Pomysł na BIOSPEKT zrodził się w maju 2005 r. podczas spotkania grupy młodych naukowców z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawialiśmy o konieczności nawiązywania przez instytucje naukowe współpracy z biznesem. W wyniku spotkania zidentyfikowaliśmy te dziedziny badawcze Instytutu Nauk o Środowisku, które mają największe szanse na komercyjne zastosowanie. W sierpniu 2005 r. nawiązaliśmy kontakt z Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU). Ta jednostka uniwersytecka zajmuje się m.in. wsparciem dla powoływanych przez naukowców spółek spin-off. W listopadzie tego samego roku przystąpiliśmy do prowadzonego przez CITTRU programu Zostań skutecznym przedsiębiorcą, w wyniku którego 1 lutego 2006 r. powastała firma BIOSPEKT Badania i Edukacja S.C. zaś biznesplan naszej spółki został zwycięzcą konkursu. Dzięki programowi Zostań Skutecznym Przedsiębiorcą otrzymaliśmy wsparcie doradcze oraz dotację UE na rozpoczęcie działalności. Pierwsze zlecenia pojawiły się wkrótce po założeniu spółki. Wykonywaliśmy analizy mikologiczne dla jednego z banków oraz analizy osadu czynnego dla kilkunastu oczyszczalni ścieków. Przeprowadziliśmy oznaczenia metali ciężkich dla kilku instytucji. We wrześniu 2006 r. Przy współpracy z naukowcami z Zakładu Hydrobiologii UJ, z sukcesem przeprowadziliśmy pierwszą edycję warsztatów Mikroorganizmy osadu czynnego. 14 stycznia 2008 została zarejestrowana firma BIOSPEKT Badania i Edukacja Sp. z o.o.

Misja

Misją naszej firmy jest świadczenie zaawansowanych usług z dziedziny analityki środowiskowej, edukacji oraz badań i doradztwa naukowego w oparciu o najnowszą wiedzę i przy użyciu najnowocześniejszych metod. W codziennej pracy współpracujemy z najlepszymi naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nowoczesna aparatura, świetnie wyposażone sale i laboratoria III Kampusu UJ oraz doświadczenie kadry naukowej umożliwiają nam zaplanowanie i prowadzenie badań bez obaw o jakość ich wyników.

Nasza działalność

  • Doradztwo dla oczyszczalni ścieków (oznaczenia mikrobiologiczne, szkolenia)
  • Ekspertyzy i analizy mikologiczne (analizy zagrzybienia powietrza i budynków)
  • Waloryzacja przyrodnicza terenu (w oparciu o mapowanie GIS)
  • Prace badawczo-rozwojowe z dziedziny life-science
  • Analityka chemiczna (oznaczanie stężeń pierwiastków)
Jesteśmy współzałożycielami Krakowskiego klastra Life-science – instytucji grupującej innowacyjne firmy i instytucje z Małopolski. Aktywnie włączamy się w opracowanie strategii rozwoju innowacyjności w regionie.