Oferta

Analiza osadu czynnego

Nasza firma specjalizuje się w badaniach osadu czynnego.

Korzyści z badania osadu czynnego:

 • Regularne badanie pomaga wcześnie zdiagnozować niepokojące zmiany w osadzie
 • Identyfikacja bakterii nitkowatych pozwala wybrać najskuteczniejszy środek chemiczny do ich zwalczania i dostosować jego dawkowanie
 • Kontrola skuteczności wybranej metody zwalczania bakterii nitkowatych: ocena, czy zmniejszyła się ilość bakterii nitkowatych lub zmienił się ich skład gatunkowy w osadzie czynnym lub pianie; czy nie miała negatywnego wpływu na pozostałe mikroorganizmy
 • Monitorowanie, jaki wpływ na kondycję osadu mają zmiany eksploatacyjne/technologiczne lub decyzje np. o przyjmowaniu ścieków dowożonych beczkowozami
 • Wybór osadu do zaszczepienia oczyszczalni przy jej rozruchu lub po modernizacji
 • Po wykonaniu analiz mogą Państwo liczyć na konsultacje dotyczące osadu czynnego i pracy oczyszczalni

Ogólna analiza osadu czynnego (system Eikelbooma). Raport z badania zawiera dokładny opis osadu i ocenę jego kondycji (sucha masa osadu; struktura kłaczków, różnorodność mikrobiologiczna, identyfikacja bakterii nitkowatych ze wskazaniem typów dominujących, zdjęcia poglądowe).

Badanie piany z reaktora zawiera identyfikację bakterii nitkowatych.

Indeks biotyczny Madoniego (sludge biotic index – SBI) – metoda, która ocenia osad czynny na podstawie liczebności pierwotniaków. Analizy wykonujemy na życzenie Klienta.

Oznaczenia w oparciu o znaczniki molekularne FISH
Metoda pozwalającą na precyzyjne oznaczenie poszczególnych gatunków organizmów odpowiedzialnych za kolejne etapy procesu oczyszczania. Umożliwia monitoring niekorzystnych procesów na każdym etapie procesu oczyszczania.

Doradzamy i dostarczamy mikroskopy dedykowane do badania osadu czynnego.

Warsztaty szkoleniowe „Mikroorganizmy osadu czynnego”

W trakcie trzydniowego szkolenia prezentowana są zagadnienia związane z wpływem poszczególnych grup mikroorganizmów na procesy oczyszczania ścieków. Kurs ukierunkowany jest na naukę metod badania osadu czynnego pomocnych w codziennej pracy technologa i laboratorium w oczyszczalni ścieków (obserwacje mikroskopowe, identyfikacja organizmów, barwienie bakterii nitkowatych, ocena jakości osadu)

Oto kilka tematów szczegółowo przedstawianych podczas kursu:

 • bakterie nitkowate i pierwotniaki w osadzie czynnym
 • metody mikroskopowe i kontrola kondycji osadu czynnego
 • kondycja osadu czynnego a jakość procesów oczyszczania
 • monitoring i zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w osadzie (np. puchnięciu osadu)
 • nowatorski system oceny osadu wraz z oprogramowaniem BIOLAN.PL

Podczas szkolenia uczestnicy pracują na przywiezionych przez siebie próbkach osadu czynnego.

Szkolenie odbywa się w laboratorium Biospektu na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia indywidualne z analizy osadu czynnego

Szkolenia indywidualne przewidziane są zarówno dla osób rozpoczynających badanie osadu jak i mających już doświadczenie w badaniach mikroskopowych. Zakres szkolenia dostosowany jest do potrzeb Klienta. Szkolenie może odbyć się u Klienta lub w naszym laboratorium w Krakowie.
Możliwa jest praca z próbkami osadu z Państwa oczyszczalni, możemy też zapewnić próbki z innych oczyszczalni, tak by była możliwość zapoznania się z licznymi organizmami.
Oferowane zagadnienia to:

 • identyfikacja mikroorganizmów osadu czynnego
 • identyfikacja bakterii nitkowatych
 • rozpoznawanie kondycji organizmów
 • oznaki dobrej/złej kondycji osadu
 • najczęstsze problemy przy badaniu i interpretowaniu kondycji osadu – jak sobie z nimi radzić

Badania jakości wody i powietrza (grzyby, bakterie, substancje chemiczne)

Zagrzybienie budynków może powodować zagrożenie dla zdrowia człowieka. Zarodniki niektórych grzybów rozwijających się w zawilgoconych i źle wentylowanych budynkach są powodem wielu chorób.

Nasza firma specjalizuje się identyfikacji niebezpiecznych grzybów i badaniu zawartości ich zarodników w powietrzu. Oferujemy pobór prób w budynkach, badanie i przygotowanie szczegółowego zestawienia zidentyfikowanych gatunków grzybów ze wskazaniem zagrożenia jakie mogą powodować oraz metodologię ich zwalczania.

Pomiar zawartości pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5

Smog daje się we znaki przede wszystkim w sezonie grzewczym – normy dla pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 w Krakowie często są znacząco przekroczone.

Oferujemy badania smogu w pomieszczeniach – pozwala to sprawdzić, na ile wydajnie działa klimatyzacja/wentylacja budynku i czy stężenie pyłów zawieszonych nie zagraża zdrowiu pracowników.

Waloryzacja i inwentaryzacja przyrodnicza terenu

Bardzo często przy planowaniu inwestycji i zagospodarowania przestrzennego konieczne jest zebranie i usystematyzowanie informacji o roślinności i zwierzętach występujących na danym terenie.

We współpracy z botanikami, zoologami i ekologami z Uniwersytetu Jagiellońskiego wykonujemy opracowania przyrodnicze terenu. Posługujemy się technikami GIS. Wyniki analiz prezentowane są w postaci cyfrowych map.

Wyposażenie laboratoriów mikrobiologicznych

Dla laboratoriów zainteresowanych stosowaniem prezentowanych na naszych szkoleniach technik oferujemy kompleksowe wyposażenie w sprzęt do samodzielnego prowadzenia badań. Oferta obejmuje dobór wyposażenia, odczynników oraz spersonalizowane doradztwo.

Dostarczamy mikroskopy dedykowane dla oczyszczalni ścieków.

Urządzenia na zamówienie

Zbudowaliśmy Cultistat– urządzenie symulujące pracę oczyszczalni ścieków w technologii SBR.

Projektujemy i konstruujemy urządzenia przede wszystkim dla naukowców- bo to Oni potrzebują nietypowych przyrządów, jakie nie są dostępne na rynku: np. do eksperymentów na bezkręgowcach- badania ich respiracji, prowadzenia hodowli z gradientem temperatury.

Badania rozwojowe

We współpracy ze zleceniodawcą przygotowujemy metodologię, planujemy i prowadzimy badania oraz analizujemy ich wyniki. Specjalizujemy się w badaniach na bezkręgowcach i drobnych kręgowcach. Prowadzimy testy ekotoksykologiczne różnorodnych substancji, badania mikrobiologiczne i ekologiczne. Mamy możliwość prowadzenia eksperymentów w kontrolowanych warunkach temperatury, oświetlenia i wilgotności.

Analityka chemiczna

Stężenia metali oznaczamy przy użyciu spektrofotometru absorpcyjnego AAnalyst 800 firmy Perkin-Elmer. Stosujemy dwie techniki atomizacji próbek. Metoda z atomizacją płomieniową pozwala na szybkie oznaczenie stężeń rzędu 0.01 mg/l. Metoda z atomizacją w kuwecie grafitowej pozwala na detekcję stężeń nawet 1000 razy niższych.

Oznaczamy następujące pierwiastki:
Al, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mn, Na, Ni, P, Pb, Zn

Posiadamy również analizator elementarny firmy Elementar – Vario El III do oznaczania stężeń pierwiastków podstawowych (C, H, N, O, S).

W kropli wody wielkości główki szpilki możemy wykryć stężenia równoważne zaledwie kilkuset atomom danego pierwiastka. Jeśli nie dysponujecie Państwo możliwością odpowiedniego przygotowania próbek, możecie nam to zlecić.