Szkolenia 2018/2019

Szkolenia indywidualne z analizy osadu czynnego

Szkolenia indywidualne przewidziane są zarówno dla osób rozpoczynających badanie osadu jak i mających już doświadczenie w badaniach mikroskopowych. Szkolenie może się odbyć u Klienta lub w naszym laboratorium w Krakowie.

Możliwa jest praca z próbkami osadu z Państwa oczyszczalni, możemy też zapewnić próbki z innych oczyszczalni, tak by była możliwość zapoznania się z licznymi organizmami.  

Oferowane zagadnienia to:

 • identyfikacja mikroorganizmów osadu czynnego
 • identyfikacja bakterii nitkowatych
 • rozpoznawanie kondycji organizmów
 • oznaki dobrej/złej kondycji osadu
 • najczęstsze problemy przy badaniu i interpretowaniu kondycji osadu – jak sobie z nimi radzić

Warsztaty „Mikroorganizmy osadu czynnego”

 • 14-16.02.2018

 • 26-28.09.2018

 • 06-08.02.2019

 • 25-27.09.2019

W trakcie szkolenia prezentowana są zagadnienia związane z wpływem poszczególnych grup mikroorganizmów na procesy oczyszczania ścieków. Kurs ukierunkowany jest na naukę metod badania osadu czynnego pomocnych w codziennej pracy technologa i laboratorium w oczyszczalni ścieków (obserwacje mikroskopowe, identyfikacja organizmów, barwienie bakterii nitkowatych, ocena jakości osadu).

Oto kilka tematów szczegółowo przedstawianych podczas kursu:

 • bakterie nitkowate i pierwotniaki w osadzie czynnym
 • metody mikroskopowe i kontrola kondycji osadu czynnego
 • kondycja osadu czynnego a jakość procesów oczyszczania
 • monitoring i zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w osadzie (np. puchnięciu osadu)
 • nowatorski system oceny osadu wraz z oprogramowaniem BIOLAN.PL (Nowość !)

Podczas szkolenia uczestnicy pracują na przywiezionych przez siebie próbkach osadu czynnego pod okiem specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szkolenie odbywa się w laboratoriach Instytutu Nauk o Środowisku na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy otrzymują certyfikat sygnowany przez pracowników UJ i Biospektu.