Szkolenie „Mikroorganizmy osadu czynnego” 14-16 lutego 2018

Biospekt i Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na kolejną edycję szkolenia „Mikroorganizmy osadu czynnego” w dniach 14-16 lutego 2018 r.

Szczegóły organizacyjne zostaną przesłane Uczestnikom pod koniec stycznia.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania związane ze szkoleniem – prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@biospekt.pl lub telefonicznie pod numerem +48 12 664 54 41.

W trakcie szkolenia prezentowana są zagadnienia związane z wpływem poszczególnych grup mikroorganizmów na procesy oczyszczania ścieków. Kurs ukierunkowany jest na naukę metod badania osadu czynnego pomocnych w codziennej pracy technologa i laboratorium w oczyszczalni ścieków (obserwacje mikroskopowe, identyfikacja organizmów, barwienie bakterii nitkowatych, ocena jakości osadu).

Oto kilka tematów szczegółowo przedstawianych podczas kursu:

 • bakterie nitkowate i pierwotniaki w osadzie czynnym
 • metody mikroskopowe i kontrola kondycji osadu czynnego
 • kondycja osadu czynnego a jakość procesów oczyszczania
 • monitoring i zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w osadzie (np. puchnięciu osadu)
 • nowatorski system oceny osadu wraz z oprogramowaniem BIOLAN.PL (Nowość !)

Podczas szkolenia uczestnicy pracują na przywiezionych przez siebie próbkach osadu czynnego pod okiem specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biospektu.

Szkolenie odbywa się w laboratoriach Instytutu Nauk o Środowisku na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy otrzymują certyfikat sygnowany przez pracowników UJ.

Zapraszamy do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy: Pobierz formularz
Program: Pobierz program

Badanie smogu w pomieszczeniach

Oferujemy badanie smogu w pomieszczeniach.  Służy ono porównaniu jakości powietrza w budynku w stosunku do jakości powietrza atmosferycznego. Pozwala sprawdzić poprawność działania instalacji wentylacji i klimatyzacji. Pomaga podjąć decyzję o usprawnieniu tych instalacji lub wprowadzeniu dodatkowych działań służących poprawie jakości powietrza (np. montaż oczyszczaczy powietrza).

Raport z badań zawiera informacje o jakości powietrza w badanych pomieszczeniach, z odniesieniem do parametrów powietrza zewnętrznego. Uzyskane wyniki są porównywane z Polskim Indeksem Jakości Powietrza, opracowanym na bazie europejskiego wskaźnika jakości powietrza CAQI.

Pomiary wykonujemy w okresie zwiększonego smogu. Aktualny stan powietrza można monitorować na stronach:

Prowadzimy również badania smogu w przedszkolach, na terenie Krakowa i okolic. 
Aż 62% przedszkoli znajduje się w obszarze, gdzie stężenie pyłów PM10 w powietrzu atmosferycznym przekracza dozwolone normy dobowe przez ponad 35 dni w roku (http://uwagasmog.pl/#/ ,dane za 2015 rok).
Dzieci przebywające w zanieczyszczonym powietrzu częściej niż dorośli zapadają na choroby dróg oddechowych, co podkreśla raport opublikowany przez Greenpeace i FUNDACJA#13.

Szkolenia indywidualne z analizy osadu czynnego

Oferujemy indywidualne szkolenia z analizowania osadu czynnego, w naszym laboratorium lub u Klienta: przygotowywanie preparatów, barwienia, rozpoznawanie organizmów i bakterii nitkowatych, interpretacja obserwowanych zjawisk, ocena ogólnej kondycji osadu.

Szkolenie na próbce osadu z Państwa oczyszczalni. Zakres szkolenia dopasowywany do potrzeb Klienta.

Szkolenie „Mikroorganizmy osadu czynnego”
20-22 września 2017

Biospekt i Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na kolejną edycję szkolenia „Mikroorganizmy osadu czynnego” w dniach 20-22 września 2017.

Formularz zgłoszeniowy oraz program warsztatów do pobrania na dole strony. Szczegóły organizacyjne zostaną opublikowane na początku września. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania związane ze szkoleniem – prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@biospekt.pl lub telefonicznie pod numerem +48 12 664 54 41.

W trakcie szkolenia prezentowana są zagadnienia związane z wpływem poszczególnych grup mikroorganizmów na procesy oczyszczania ścieków. Kurs ukierunkowany jest na naukę metod badania osadu czynnego pomocnych w codziennej pracy technologa i laboratorium w oczyszczalni ścieków (obserwacje mikroskopowe, identyfikacja organizmów, barwienie bakterii nitkowatych, ocena jakości osadu)

Oto kilka tematów szczegółowo przedstawianych podczas kursu:

 • bakterie nitkowate i pierwotniaki w osadzie czynnym
 • metody mikroskopowe i kontrola kondycji osadu czynnego
 • kondycja osadu czynnego a jakość procesów oczyszczania
 • monitoring i zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w osadzie (np. puchnięciu osadu)
 • nowatorski system oceny osadu wraz z oprogramowaniem BIOLAN.PL (Nowość !)

Podczas szkolenia uczestnicy pracują na przywiezionych przez siebie próbkach osadu czynnego pod okiem specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biospektu.

Szkolenie odbywa się w laboratoriach Instytutu Nauk o Środowisku na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy otrzymują certyfikat sygnowany przez pracowników UJ.

Zapraszamy do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy: Pobierz formularz

Program warsztatów: Pobierz formularz

Udział w XVI Ogólnopolskim Forum Wymiany Doświadczeń „Eksploatatorzy dla Eksploatatorów”

W dniach 24-26 maja 2017 będziemy uczestniczyć w Ogólnopolskim Forum Wymiany Doświadczeń „Eksploatatorzy dla Eksploatatorów” w Jachrance k/Serocka.

Zaprezentujemy system Biolan.pl, który:

 • usprawnia organizację pracy oczyszczalni ścieków
 • służy gromadzeniu i analizie danych z laboratorium oraz eksploatacji
 • zapewnia dostęp do wiedzy naszych ekspertów
 • ułatwia wykonywanie analiz mikrobiologicznych osadu

Zapraszamy na nasze stoisko reklamowe.

Prace nad systemem Biolan na ukończeniu

W ramach realizowanego wraz z Instytutem Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego projektu ACTIFER stworzyliśmy autorski system informatyczny Biolan.pl wspomagający organizacyjnie pracę w oczyszczalni ścieków oraz umożliwiający prowadzenie systematycznej, opartej o zależności mikrobiologiczne optymalizacji procesu oczyszczania ścieków w kierunku stabilizacji procesu oraz zmniejszenia kosztów.

Funkcje systemu Biolan.pl:

Gromadzenie danych z laboratorium i eksploatacji:

 • wyniki badań mikrobiologicznych osadów
 • wyniki badań fizykochemicznych ścieków i osadów
 • zapisy dziennika eksploatacji
 • zmiany parametrów pracy oczyszczalni
 • rejestr awarii i zdarzeń eksploatacyjnych

Analiza informacji:

 • szybki dostęp do bieżących i archiwalnych danych
 • elastyczne narzędzia analizy informacji o działaniu oczyszczalni
 • graficzna prezentacja zgromadzonych danych
 • gotowe do wydruku raporty z wizualizacją kluczowych informacji

Automatyzacja:

 • generowanie zaleceń eksploatacyjnych dla oczyszczalni
 • automatyczne komentarze do badań mikrobiologicznych
 • obliczenia na bazie danych i parametrów (np. wiek osadu)
 • alarmy informujące o przekroczeniach parametrów i awariach

Baza wiedzy:

 • możliwość wprowadzenia instrukcji eksploatacji oczyszczalni
 • encyklopedia wiedzy z leksykonem organizmów osadu czynnego
 • klucze do identyfikowania bakterii nitkowatych

System Biolan.pl pozwala na:

 • usprawnienie organizacji pracy
 • uproszczenie gromadzenia danych
 • analizę danych z laboratorium eksploatacji w jednym miejscu
 • wsparcie decyzji eksploatacyjnych
 • korzystanie z rozległej bazy wiedzy
 • dostęp do porad naszych ekspertów

System Biolan.pl jest stale doskonalony.

Zainteresowanych testami systemu prosimy o kontakt z naszym biurem.

Projekt „Zintegrowany system kontroli puchnięcia osadu czynnego” ACTIFER

W latach 2014-2016 firma Biospekt wraz z Instytutem Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego realizowała projekt B+R „Zintegrowany system kontroli puchnięcia osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków” (akronim: ACTIFER)

Projekt realizowany był w ramach programu GEKON-Generator Koncepcji Ekologicznych  finansowanego przez NCBiR oraz NFOŚ.

Celem projektu było opracowanie zintegrowanego systemu narzędzi mikrobiologicznych, informatycznych i procesowych służących optymalizacji zarządzania biologicznym oczyszczaniem ścieków.

Realizowane zadania:

 • Budowa oprogramowania Biolan.pl.  do gromadzenia, analizowania i prezentacji danych o procesach fizykochemicznych i mikrobiologicznych w oczyszczalni ścieków
 • Opracowanie i skonstruowanie zestawu mobilnych bioreaktorów symulujących pracę oczyszczalni w systemie SBR
 • Opracowanie inkubatorów hodowlanych,  optymalizacja metody masowej hodowli wrotków Lecane sp.
 • Współpraca z kilkunastoma oczyszczalniami z terenu Małopolski i Śląska (wykonywanie analiz mikrobiologicznych osadu czynnego, analiza wyników fizyko-chemicznych ścieków)

Szkolenie „Mikroorganizmy osadu czynnego”
22-24 lutego 2017

Biospekt i Instytut Nauk o Środowisku UJ zaprasza Państwa na szkolenie w dniach 22-24 lutego 2017.
Serdecznie zapraszamy!

Program i formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.
Zgłoszenia przyjmujemy do 10 lutego 2017.

W trakcie szkolenia prezentowana są teoria i praktyka związane z wpływem poszczególnych grup mikroorganizmów na procesy oczyszczania ścieków. Kurs ukierunkowany jest na naukę metod badania osadu czynnego (barwienia i obserwacje mikroskopowe) pomocnych w codziennej pracy technologa i laboratorium w oczyszczalni ścieków.

Oto kilka tematów szczegółowo przedstawianych podczas kursu:

 • bakterie nitkowate i pierwotniaki w osadzie czynnym
 • metody mikroskopowe i kontrola kondycji osadu czynnego
 • kondycja osadu czynnego a jakość procesów oczyszczania
 • monitoring i zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w osadzie (np. puchnięciu osadu)
 • nowatorski system oceny osadu wraz z oprogramowaniem BIOLAN.PL (Nowość!!)
 • symulacja pracy oczyszczalni w bioreaktorach (Nowość!!)

Podczas szkolenia uczestnicy pracują na przywiezionych przez siebie próbkach osadu czynnego w małych (ok. 10 osób) grupach pod okiem specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szkolenie odbywa się w doskonale wyposażonych laboratoriach Instytutu Nauk o Środowisku w Nowym Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy otrzymują certyfikat sygnowany przez pracowników UJ.

Zapraszamy do pobrania:
Program szkolenia: Pobierz program
Formularz zgłoszeniowy: Pobierz formularz

XV Ogólnopolskie Forum Wymiany Doświadczeń „Eksploatatorzy dla Eksploatatorów”

W dniach 18-20 maja 2016 uczestniczyliśmy w XV Ogólnopolskim Forum Wymiany Doświadczeń „Eksploatatorzy dla Eksploatatorów” w Jastrzębiu-Zdroju.

Prezentowaliśmy projekt realizowany przez firmę Biospekt wraz z Instytutem Nauk o Środowisku UJ w latach 2014-2016.

Nasze wystąpienie zatytułowane było „Metody mikrobiologiczne jako narzędzie optymalizacji procesów oczyszczania ścieków – prezentacja wyników projektu badawczego ACTIFER”