Badania jakości wody i powietrza w pomieszczeniach

Oferujemy badania jakości mikrobiologicznej powietrza i wody w pomieszczeniach biurowych.
Przebywanie osób w zanieczyszczonym środowisku może powodować dolegliwości układu oddechowego, alergie, bóle głowy i spadek koncentracji, które w efekcie wpływają na pogorszenie wydajności pracy.

Wykonujemy badania, które określają liczebność bakterii i zarodników grzybów pleśniowych w powietrzu, dostarczając informacji o czystości powietrza w budynku i funkcjonowaniu systemu wentylacji.

Wykonujemy profilaktyczne badania wody pozwalające wykryć wzrost mikroflory w sieci wodociągowej w tym również obecność bakterii chorobotwórczych.

Na podstawie przeprowadzonych badań dostarczamy raport, który zawiera omówienie i porównanie wyników z przyjętymi normami, zalecenia w przypadku wykrycia przekroczeń lub nieprawidłowości, dokumentację fotograficzną z wybranych wyników badań.

Badanie wody:
– oznaczenie ogólnej liczebności bakterii (TBC – total bacteria count)
– oznaczenie liczebności bakterii Legionella sp.
– oznaczanie liczebności bakterii grupy coli i Escherichia coli
– oznaczanie liczebności enterokoków kałowych

Badanie powietrza:
– oznaczenie liczebności zarodników grzybów pleśniowych w powietrzu
– identyfikacja grzybów pleśniowych do rodzaju lub gatunku
– oznaczenie ogólnej liczebności bakterii w powietrzu
– pomiar temperatury i wilgotności
– badanie smogu

Badanie wymazów pobranych z powierzchni:
– identyfikacja grzybów pleśniowych do rodzaju lub gatunku

Doradzamy w zakresie wyboru miejsc i ilości pobranych prób powietrza i wody.

 

Badanie smogu w pomieszczeniach

Oferujemy badanie smogu w pomieszczeniach.  Służy ono porównaniu jakości powietrza w budynku w stosunku do jakości powietrza atmosferycznego. Pozwala sprawdzić poprawność działania instalacji wentylacji i klimatyzacji. Pomaga podjąć decyzję o usprawnieniu tych instalacji lub wprowadzeniu dodatkowych działań służących poprawie jakości powietrza (np. montaż oczyszczaczy powietrza).

Raport z badań zawiera informacje o jakości powietrza w badanych pomieszczeniach, z odniesieniem do parametrów powietrza zewnętrznego. Uzyskane wyniki są porównywane z Polskim Indeksem Jakości Powietrza, opracowanym na bazie europejskiego wskaźnika jakości powietrza CAQI.

Pomiary wykonujemy w okresie zwiększonego smogu. Aktualny stan powietrza można monitorować na stronach:

Prowadzimy również badania smogu w przedszkolach, na terenie Krakowa i okolic. 
Aż 62% przedszkoli znajduje się w obszarze, gdzie stężenie pyłów PM10 w powietrzu atmosferycznym przekracza dozwolone normy dobowe przez ponad 35 dni w roku (http://uwagasmog.pl/#/ ,dane za 2015 rok).
Dzieci przebywające w zanieczyszczonym powietrzu częściej niż dorośli zapadają na choroby dróg oddechowych, co podkreśla raport opublikowany przez Greenpeace i FUNDACJA#13.

Urządzenia na zamówienie

Projektujemy i konstruujemy urządzenia.

Dla naukowców tworzymy nietypowe przyrządy, jakie nie są dostępne na rynku: np. do eksperymentów na bezkręgowcach- badania ich respiracji, prowadzenia hodowli z gradientem temperatury.

Zbudowaliśmy Cultistat– urządzenie symulujące pracę oczyszczalni ścieków w technologii SBR.