Analizy osadu czynnego i identyfikacja bakterii nitkowatych

Nasza firma specjalizuje się w badaniach osadu czynnego.

Korzyści z badania osadu czynnego:

 • Badanie pozwala wcześnie zdiagnozować niepokojące zmiany w osadzie- np. objawy niedotlenienia, przytrucia czy niedoboru biogenów, które mają bezpośredni wpływ na pogorszenie parametrów ścieku oczyszczonego
 • Diagnoza, czy za problemy z sedymentacją osadu lub jego pienieniem odpowiadają bakterie nitkowate
 • Identyfikacja bakterii nitkowatych pozwala wybrać najskuteczniejszy środek chemiczny do ich zwalczania i dostosować jego dawkowanie
 • Kontrola skuteczności wybranej metody zwalczania bakterii nitkowatych: ocena, czy zmniejszyła się ilość bakterii nitkowatych lub zmienił się ich skład gatunkowy w osadzie czynnym lub pianie; czy nie miała negatywnego wpływu na pozostałe mikroorganizmy
 • Monitorowanie, jaki wpływ na kondycję osadu mają zmiany eksploatacyjne/technologiczne lub decyzje np. o przyjmowaniu ścieków dowożonych beczkowozami
 • Wybór osadu do zaszczepienia oczyszczalni przy jej rozruchu lub po modernizacji

Po wykonaniu analiz mogą Państwo liczyć na konsultacje dotyczące osadu czynnego i pracy oczyszczalni

Ogólna analiza osadu czynnego (system Eikelbooma). Raport z badania zawiera dokładny opis osadu i ocenę jego kondycji (sucha masa osadu; struktura kłaczków, różnorodność mikrobiologiczna, identyfikacja bakterii nitkowatych ze wskazaniem typów dominujących, zdjęcia poglądowe).

Badanie piany z reaktora zawiera identyfikację bakterii nitkowatych.

Indeks biotyczny Madoniego (sludge biotic index – SBI) – metoda, która ocenia osad czynny na podstawie liczebności pierwotniaków. Analizy wykonujemy na życzenie Klienta.

Oznaczenia w oparciu o znaczniki molekularne FISH
Metoda pozwalającą na precyzyjne oznaczenie poszczególnych gatunków organizmów odpowiedzialnych za kolejne etapy procesu oczyszczania. Umożliwia monitoring niekorzystnych procesów na każdym etapie procesu oczyszczania.

Doradzamy i dostarczamy mikroskopy dedykowane do badania osadu czynnego.

Szkolenia indywidualne z analizy osadu czynnego

Szkolenia indywidualne przewidziane są zarówno dla osób rozpoczynających badanie osadu jak i mających już doświadczenie w badaniach mikroskopowych. Szkolenie może się odbyć u Klienta lub w naszym laboratorium w Krakowie.

Możliwa jest praca z próbkami osadu z Państwa oczyszczalni, możemy też zapewnić próbki z innych oczyszczalni, tak by była możliwość zapoznania się z licznymi organizmami.  

Oferowane zagadnienia to:

 • identyfikacja mikroorganizmów osadu czynnego
 • identyfikacja bakterii nitkowatych
 • rozpoznawanie kondycji organizmów
 • oznaki dobrej/złej kondycji osadu
 • najczęstsze problemy przy badaniu i interpretowaniu kondycji osadu – jak sobie z nimi radzić

Biolan- System do zarządzania pracą oczyszczalni

Biolan to zintegrowany system informatyczny usprawniający organizację pracy i przepływ informacji, wspomagając tym samym nadzór nad procesem oczyszczania.

System pozwala gromadzić dane eksploatacyjne i laboratoryjne oraz analizować zebrane informacje, w celu optymalizacji pracy oczyszczalni, ograniczenia niekorzystnych zjawisk i redukcji kosztów eksploatacji.

Elektroniczny dziennik eksploatacji w połączeniu z badaniami laboratoryjnymi, daje narzędzie do całościowej analizy i optymalizacji pracy oczyszczalni.
Automatyczne obliczenia usprawniają przygotowanie raportów dla Wód Polskich oraz WIOŚ.

Prosty interfejs oraz dostęp do systemu z dowolnego miejsca (również na urządzeniach mobilnych) przez przeglądarkę internetową, ułatwia obsługę wszystkim pracownikom.
Dane składowane są na bezpiecznych serwerach, a konta użytkowników zabezpieczone są hasłem.

Zapraszamy na stronę  http://www.biolan.pl/