Badanie smogu w przedszkolach

Greenpeace i FUNDACJA#13 opublikowały raport wpływu zanieczyszczeń powietrza w Polsce na zdrowie dzieci poniżej 5 roku życia.
Aż 62% przedszkoli znajduje się w obszarze, gdzie stężenie pyłów PM10 w powietrzu atmosferycznym przekracza dozwolone normy dobowe przez ponad 35 dni w roku.
Dzieci przebywające w zanieczyszczonym powietrzu częściej niż dorośli zapadają na choroby dróg oddechowych.

Prowadzimy badania smogu w pomieszczeniach, również w przedszkolach na terenie Krakowa i okolic.
Więcej informacji pod numerem telefonu +48 12 664 54 41

Szkolenie „Mikroorganizmy osadu czynnego” 14-16 lutego 2018

Biospekt i Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na kolejną edycję szkolenia „Mikroorganizmy osadu czynnego” w dniach 14-16 lutego 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na dole strony.

Szczegółowy program warsztatów zamieścimy wkrótce.

Szczegóły organizacyjne zostaną przesłane Uczestnikom pod koniec stycznia. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania związane ze szkoleniem – prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@biospekt.pl lub telefonicznie pod numerem +48 12 664 54 41.

W trakcie szkolenia prezentowana są zagadnienia związane z wpływem poszczególnych grup mikroorganizmów na procesy oczyszczania ścieków. Kurs ukierunkowany jest na naukę metod badania osadu czynnego pomocnych w codziennej pracy technologa i laboratorium w oczyszczalni ścieków (obserwacje mikroskopowe, identyfikacja organizmów, barwienie bakterii nitkowatych, ocena jakości osadu).

Oto kilka tematów szczegółowo przedstawianych podczas kursu:

 • bakterie nitkowate i pierwotniaki w osadzie czynnym
 • metody mikroskopowe i kontrola kondycji osadu czynnego
 • kondycja osadu czynnego a jakość procesów oczyszczania
 • monitoring i zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w osadzie (np. puchnięciu osadu)
 • nowatorski system oceny osadu wraz z oprogramowaniem BIOLAN.PL (Nowość !)

Podczas szkolenia uczestnicy pracują na przywiezionych przez siebie próbkach osadu czynnego pod okiem specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biospektu.

Szkolenie odbywa się w laboratoriach Instytutu Nauk o Środowisku na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy otrzymują certyfikat sygnowany przez pracowników UJ.

Zapraszamy do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy: Pobierz formularz

Badanie smogu w pomieszczeniach

Smog daje się we znaki przede wszystkim w sezonie grzewczym – normy dla pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 często są znacząco przekroczone.

Oferujemy badania smogu w pomieszczeniach – pozwala ono sprawdzić, na ile wydajnie działa klimatyzacja/wentylacja budynku i czy stężenie pyłów zawieszonych nie zagraża zdrowiu pracowników/mieszkańców.

Szkolenia indywidualne z analizy osadu czynnego

Oferujemy indywidualne szkolenia z analizowania osadu czynnego, w naszym laboratorium lub u Klienta: przygotowywanie preparatów, barwienia, rozpoznawanie organizmów i bakterii nitkowatych, interpretacja obserwowanych zjawisk, ocena ogólnej kondycji osadu.

Szkolenie na próbce osadu z Państwa oczyszczalni. Zakres szkolenia dopasowywany do potrzeb Klienta.

Szkolenie „Mikroorganizmy osadu czynnego”
20-22 września 2017

Biospekt i Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na kolejną edycję szkolenia „Mikroorganizmy osadu czynnego” w dniach 20-22 września 2017.

Formularz zgłoszeniowy oraz program warsztatów do pobrania na dole strony. Szczegóły organizacyjne zostaną opublikowane na początku września. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania związane ze szkoleniem – prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@biospekt.pl lub telefonicznie pod numerem +48 12 664 54 41.

W trakcie szkolenia prezentowana są zagadnienia związane z wpływem poszczególnych grup mikroorganizmów na procesy oczyszczania ścieków. Kurs ukierunkowany jest na naukę metod badania osadu czynnego pomocnych w codziennej pracy technologa i laboratorium w oczyszczalni ścieków (obserwacje mikroskopowe, identyfikacja organizmów, barwienie bakterii nitkowatych, ocena jakości osadu)

Oto kilka tematów szczegółowo przedstawianych podczas kursu:

 • bakterie nitkowate i pierwotniaki w osadzie czynnym
 • metody mikroskopowe i kontrola kondycji osadu czynnego
 • kondycja osadu czynnego a jakość procesów oczyszczania
 • monitoring i zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w osadzie (np. puchnięciu osadu)
 • nowatorski system oceny osadu wraz z oprogramowaniem BIOLAN.PL (Nowość !)

Podczas szkolenia uczestnicy pracują na przywiezionych przez siebie próbkach osadu czynnego pod okiem specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biospektu.

Szkolenie odbywa się w laboratoriach Instytutu Nauk o Środowisku na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy otrzymują certyfikat sygnowany przez pracowników UJ.

Zapraszamy do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy: Pobierz formularz

Program warsztatów: Pobierz formularz

Projekt „Zintegrowany system kontroli puchnięcia osadu czynnego” ACTIFER

W latach 2014-2016 firma Biospekt wraz z Instytutem Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego realizowała projekt B+R „Zintegrowany system kontroli puchnięcia osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków” (akronim: ACTIFER)

Projekt realizowany był w ramach programu GEKON-Generator Koncepcji Ekologicznych  finansowanego przez NCBiR oraz NFOŚ.

Celem projektu było opracowanie zintegrowanego systemu narzędzi mikrobiologicznych, informatycznych i procesowych służących optymalizacji zarządzania biologicznym oczyszczaniem ścieków.

Realizowane zadania:

 • Budowa oprogramowania Biolan.pl.  do gromadzenia, analizowania i prezentacji danych o procesach fizykochemicznych i mikrobiologicznych w oczyszczalni ścieków
 • Opracowanie i skonstruowanie zestawu mobilnych bioreaktorów symulujących pracę oczyszczalni w systemie SBR
 • Opracowanie inkubatorów hodowlanych,  optymalizacja metody masowej hodowli wrotków Lecane sp.
 • Współpraca z kilkunastoma oczyszczalniami z terenu Małopolski i Śląska (wykonywanie analiz mikrobiologicznych osadu czynnego, analiza wyników fizyko-chemicznych ścieków)

XV Ogólnopolskie Forum Wymiany Doświadczeń „Eksploatatorzy dla Eksploatatorów”

W dniach 18-20 maja 2016 uczestniczyliśmy w XV Ogólnopolskim Forum Wymiany Doświadczeń „Eksploatatorzy dla Eksploatatorów” w Jastrzębiu-Zdroju.

Prezentowaliśmy projekt realizowany przez firmę Biospekt wraz z Instytutem Nauk o Środowisku UJ w latach 2014-2016.

Nasze wystąpienie zatytułowane było „Metody mikrobiologiczne jako narzędzie optymalizacji procesów oczyszczania ścieków – prezentacja wyników projektu badawczego ACTIFER”