Szkolenie „Mikroorganizmy osadu czynnego” 14-16 lutego 2018

Biospekt i Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na kolejną edycję szkolenia „Mikroorganizmy osadu czynnego” w dniach 14-16 lutego 2018 r.

Szczegóły organizacyjne zostaną przesłane Uczestnikom pod koniec stycznia.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania związane ze szkoleniem – prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@biospekt.pl lub telefonicznie pod numerem +48 12 664 54 41.

W trakcie szkolenia prezentowana są zagadnienia związane z wpływem poszczególnych grup mikroorganizmów na procesy oczyszczania ścieków. Kurs ukierunkowany jest na naukę metod badania osadu czynnego pomocnych w codziennej pracy technologa i laboratorium w oczyszczalni ścieków (obserwacje mikroskopowe, identyfikacja organizmów, barwienie bakterii nitkowatych, ocena jakości osadu).

Oto kilka tematów szczegółowo przedstawianych podczas kursu:

 • bakterie nitkowate i pierwotniaki w osadzie czynnym
 • metody mikroskopowe i kontrola kondycji osadu czynnego
 • kondycja osadu czynnego a jakość procesów oczyszczania
 • monitoring i zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w osadzie (np. puchnięciu osadu)
 • nowatorski system oceny osadu wraz z oprogramowaniem BIOLAN.PL (Nowość !)

Podczas szkolenia uczestnicy pracują na przywiezionych przez siebie próbkach osadu czynnego pod okiem specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biospektu.

Szkolenie odbywa się w laboratoriach Instytutu Nauk o Środowisku na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy otrzymują certyfikat sygnowany przez pracowników UJ.

Zapraszamy do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy: Pobierz formularz
Program: Pobierz program

Badanie smogu w pomieszczeniach

Oferujemy badanie smogu w pomieszczeniach.  Służy ono porównaniu jakości powietrza w budynku w stosunku do jakości powietrza atmosferycznego. Pozwala sprawdzić poprawność działania instalacji wentylacji i klimatyzacji. Pomaga podjąć decyzję o usprawnieniu tych instalacji lub wprowadzeniu dodatkowych działań służących poprawie jakości powietrza (np. montaż oczyszczaczy powietrza).

Raport z badań zawiera informacje o jakości powietrza w badanych pomieszczeniach, z odniesieniem do parametrów powietrza zewnętrznego. Uzyskane wyniki są porównywane z Polskim Indeksem Jakości Powietrza, opracowanym na bazie europejskiego wskaźnika jakości powietrza CAQI.

Pomiary wykonujemy w okresie zwiększonego smogu. Aktualny stan powietrza można monitorować na stronach:

Prowadzimy również badania smogu w przedszkolach, na terenie Krakowa i okolic. 
Aż 62% przedszkoli znajduje się w obszarze, gdzie stężenie pyłów PM10 w powietrzu atmosferycznym przekracza dozwolone normy dobowe przez ponad 35 dni w roku (http://uwagasmog.pl/#/ ,dane za 2015 rok).
Dzieci przebywające w zanieczyszczonym powietrzu częściej niż dorośli zapadają na choroby dróg oddechowych, co podkreśla raport opublikowany przez Greenpeace i FUNDACJA#13.

Szkolenia indywidualne z analizy osadu czynnego

Oferujemy indywidualne szkolenia z analizowania osadu czynnego, w naszym laboratorium lub u Klienta: przygotowywanie preparatów, barwienia, rozpoznawanie organizmów i bakterii nitkowatych, interpretacja obserwowanych zjawisk, ocena ogólnej kondycji osadu.

Szkolenie na próbce osadu z Państwa oczyszczalni. Zakres szkolenia dopasowywany do potrzeb Klienta.

Szkolenie „Mikroorganizmy osadu czynnego”
20-22 września 2017

Biospekt i Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na kolejną edycję szkolenia „Mikroorganizmy osadu czynnego” w dniach 20-22 września 2017.

Formularz zgłoszeniowy oraz program warsztatów do pobrania na dole strony. Szczegóły organizacyjne zostaną opublikowane na początku września. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania związane ze szkoleniem – prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@biospekt.pl lub telefonicznie pod numerem +48 12 664 54 41.

W trakcie szkolenia prezentowana są zagadnienia związane z wpływem poszczególnych grup mikroorganizmów na procesy oczyszczania ścieków. Kurs ukierunkowany jest na naukę metod badania osadu czynnego pomocnych w codziennej pracy technologa i laboratorium w oczyszczalni ścieków (obserwacje mikroskopowe, identyfikacja organizmów, barwienie bakterii nitkowatych, ocena jakości osadu)

Oto kilka tematów szczegółowo przedstawianych podczas kursu:

 • bakterie nitkowate i pierwotniaki w osadzie czynnym
 • metody mikroskopowe i kontrola kondycji osadu czynnego
 • kondycja osadu czynnego a jakość procesów oczyszczania
 • monitoring i zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w osadzie (np. puchnięciu osadu)
 • nowatorski system oceny osadu wraz z oprogramowaniem BIOLAN.PL (Nowość !)

Podczas szkolenia uczestnicy pracują na przywiezionych przez siebie próbkach osadu czynnego pod okiem specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biospektu.

Szkolenie odbywa się w laboratoriach Instytutu Nauk o Środowisku na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy otrzymują certyfikat sygnowany przez pracowników UJ.

Zapraszamy do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy: Pobierz formularz

Program warsztatów: Pobierz formularz

Projekt „Zintegrowany system kontroli puchnięcia osadu czynnego” ACTIFER

W latach 2014-2016 firma Biospekt wraz z Instytutem Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego realizowała projekt B+R „Zintegrowany system kontroli puchnięcia osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków” (akronim: ACTIFER)

Projekt realizowany był w ramach programu GEKON-Generator Koncepcji Ekologicznych  finansowanego przez NCBiR oraz NFOŚ.

Celem projektu było opracowanie zintegrowanego systemu narzędzi mikrobiologicznych, informatycznych i procesowych służących optymalizacji zarządzania biologicznym oczyszczaniem ścieków.

Realizowane zadania:

 • Budowa oprogramowania Biolan.pl.  do gromadzenia, analizowania i prezentacji danych o procesach fizykochemicznych i mikrobiologicznych w oczyszczalni ścieków
 • Opracowanie i skonstruowanie zestawu mobilnych bioreaktorów symulujących pracę oczyszczalni w systemie SBR
 • Opracowanie inkubatorów hodowlanych,  optymalizacja metody masowej hodowli wrotków Lecane sp.
 • Współpraca z kilkunastoma oczyszczalniami z terenu Małopolski i Śląska (wykonywanie analiz mikrobiologicznych osadu czynnego, analiza wyników fizyko-chemicznych ścieków)

XV Ogólnopolskie Forum Wymiany Doświadczeń „Eksploatatorzy dla Eksploatatorów”

W dniach 18-20 maja 2016 uczestniczyliśmy w XV Ogólnopolskim Forum Wymiany Doświadczeń „Eksploatatorzy dla Eksploatatorów” w Jastrzębiu-Zdroju.

Prezentowaliśmy projekt realizowany przez firmę Biospekt wraz z Instytutem Nauk o Środowisku UJ w latach 2014-2016.

Nasze wystąpienie zatytułowane było „Metody mikrobiologiczne jako narzędzie optymalizacji procesów oczyszczania ścieków – prezentacja wyników projektu badawczego ACTIFER”