Prace nad systemem Biolan na ukończeniu

W ramach realizowanego wraz z Instytutem Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego projektu ACTIFER stworzyliśmy autorski system informatyczny Biolan.pl wspomagający organizacyjnie pracę w oczyszczalni ścieków oraz umożliwiający prowadzenie systematycznej, opartej o zależności mikrobiologiczne optymalizacji procesu oczyszczania ścieków w kierunku stabilizacji procesu oraz zmniejszenia kosztów.

Funkcje systemu Biolan.pl:

Gromadzenie danych z laboratorium i eksploatacji:

 • wyniki badań mikrobiologicznych osadów
 • wyniki badań fizykochemicznych ścieków i osadów
 • zapisy dziennika eksploatacji
 • zmiany parametrów pracy oczyszczalni
 • rejestr awarii i zdarzeń eksploatacyjnych

Analiza informacji:

 • szybki dostęp do bieżących i archiwalnych danych
 • elastyczne narzędzia analizy informacji o działaniu oczyszczalni
 • graficzna prezentacja zgromadzonych danych
 • gotowe do wydruku raporty z wizualizacją kluczowych informacji

Automatyzacja:

 • generowanie zaleceń eksploatacyjnych dla oczyszczalni
 • automatyczne komentarze do badań mikrobiologicznych
 • obliczenia na bazie danych i parametrów (np. wiek osadu)
 • alarmy informujące o przekroczeniach parametrów i awariach

Baza wiedzy:

 • możliwość wprowadzenia instrukcji eksploatacji oczyszczalni
 • encyklopedia wiedzy z leksykonem organizmów osadu czynnego
 • klucze do identyfikowania bakterii nitkowatych

System Biolan.pl pozwala na:

 • usprawnienie organizacji pracy
 • uproszczenie gromadzenia danych
 • analizę danych z laboratorium eksploatacji w jednym miejscu
 • wsparcie decyzji eksploatacyjnych
 • korzystanie z rozległej bazy wiedzy
 • dostęp do porad naszych ekspertów

System Biolan.pl jest stale doskonalony.

Zainteresowanych testami systemu prosimy o kontakt z naszym biurem.

Szkolenie „Mikroorganizmy osadu czynnego”
22-24 lutego 2017

Biospekt i Instytut Nauk o Środowisku UJ zaprasza Państwa na szkolenie w dniach 22-24 lutego 2017.
Serdecznie zapraszamy!

Program i formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.
Zgłoszenia przyjmujemy do 10 lutego 2017.

W trakcie szkolenia prezentowana są teoria i praktyka związane z wpływem poszczególnych grup mikroorganizmów na procesy oczyszczania ścieków. Kurs ukierunkowany jest na naukę metod badania osadu czynnego (barwienia i obserwacje mikroskopowe) pomocnych w codziennej pracy technologa i laboratorium w oczyszczalni ścieków.

Oto kilka tematów szczegółowo przedstawianych podczas kursu:

 • bakterie nitkowate i pierwotniaki w osadzie czynnym
 • metody mikroskopowe i kontrola kondycji osadu czynnego
 • kondycja osadu czynnego a jakość procesów oczyszczania
 • monitoring i zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w osadzie (np. puchnięciu osadu)
 • nowatorski system oceny osadu wraz z oprogramowaniem BIOLAN.PL (Nowość!!)
 • symulacja pracy oczyszczalni w bioreaktorach (Nowość!!)

Podczas szkolenia uczestnicy pracują na przywiezionych przez siebie próbkach osadu czynnego w małych (ok. 10 osób) grupach pod okiem specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szkolenie odbywa się w doskonale wyposażonych laboratoriach Instytutu Nauk o Środowisku w Nowym Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy otrzymują certyfikat sygnowany przez pracowników UJ.

Zapraszamy do pobrania:
Program szkolenia: Pobierz program
Formularz zgłoszeniowy: Pobierz formularz