Badania jakości wody i powietrza w pomieszczeniach

Oferujemy badania jakości mikrobiologicznej powietrza i wody w pomieszczeniach biurowych.
Przebywanie osób w zanieczyszczonym środowisku może powodować dolegliwości układu oddechowego, alergie, bóle głowy i spadek koncentracji, które w efekcie wpływają na pogorszenie wydajności pracy.

Wykonujemy badania, które określają liczebność bakterii i zarodników grzybów pleśniowych w powietrzu, dostarczając informacji o czystości powietrza w budynku i funkcjonowaniu systemu wentylacji.

Wykonujemy profilaktyczne badania wody pozwalające wykryć wzrost mikroflory w sieci wodociągowej w tym również obecność bakterii chorobotwórczych.

Na podstawie przeprowadzonych badań dostarczamy raport, który zawiera omówienie i porównanie wyników z przyjętymi normami, zalecenia w przypadku wykrycia przekroczeń lub nieprawidłowości, dokumentację fotograficzną z wybranych wyników badań.

Badanie wody:
– oznaczenie ogólnej liczebności bakterii (TBC – total bacteria count)
– oznaczenie liczebności bakterii Legionella sp.
– oznaczanie liczebności bakterii grupy coli i Escherichia coli
– oznaczanie liczebności enterokoków kałowych

Badanie powietrza:
– oznaczenie liczebności zarodników grzybów pleśniowych w powietrzu
– identyfikacja grzybów pleśniowych do rodzaju lub gatunku
– oznaczenie ogólnej liczebności bakterii w powietrzu
– pomiar temperatury i wilgotności
– badanie smogu

Badanie wymazów pobranych z powierzchni:
– identyfikacja grzybów pleśniowych do rodzaju lub gatunku

Doradzamy w zakresie wyboru miejsc i ilości pobranych prób powietrza i wody.