Analizy osadu czynnego i identyfikacja bakterii nitkowatych

Nasza firma specjalizuje się w badaniach osadu czynnego.

Korzyści z badania osadu czynnego:

  • Badanie pozwala wcześnie zdiagnozować niepokojące zmiany w osadzie- np. objawy niedotlenienia, przytrucia czy niedoboru biogenów, które mają bezpośredni wpływ na pogorszenie parametrów ścieku oczyszczonego
  • Diagnoza, czy za problemy z sedymentacją osadu lub jego pienieniem odpowiadają bakterie nitkowate
  • Identyfikacja bakterii nitkowatych pozwala wybrać najskuteczniejszy środek chemiczny do ich zwalczania i dostosować jego dawkowanie
  • Kontrola skuteczności wybranej metody zwalczania bakterii nitkowatych: ocena, czy zmniejszyła się ilość bakterii nitkowatych lub zmienił się ich skład gatunkowy w osadzie czynnym lub pianie; czy nie miała negatywnego wpływu na pozostałe mikroorganizmy
  • Monitorowanie, jaki wpływ na kondycję osadu mają zmiany eksploatacyjne/technologiczne lub decyzje np. o przyjmowaniu ścieków dowożonych beczkowozami
  • Wybór osadu do zaszczepienia oczyszczalni przy jej rozruchu lub po modernizacji

Po wykonaniu analiz mogą Państwo liczyć na konsultacje dotyczące osadu czynnego i pracy oczyszczalni

Ogólna analiza osadu czynnego (system Eikelbooma). Raport z badania zawiera dokładny opis osadu i ocenę jego kondycji (sucha masa osadu; struktura kłaczków, różnorodność mikrobiologiczna, identyfikacja bakterii nitkowatych ze wskazaniem typów dominujących, zdjęcia poglądowe).

Badanie piany z reaktora zawiera identyfikację bakterii nitkowatych.

Indeks biotyczny Madoniego (sludge biotic index – SBI) – metoda, która ocenia osad czynny na podstawie liczebności pierwotniaków. Analizy wykonujemy na życzenie Klienta.

Oznaczenia w oparciu o znaczniki molekularne FISH
Metoda pozwalającą na precyzyjne oznaczenie poszczególnych gatunków organizmów odpowiedzialnych za kolejne etapy procesu oczyszczania. Umożliwia monitoring niekorzystnych procesów na każdym etapie procesu oczyszczania.

Doradzamy i dostarczamy mikroskopy dedykowane do badania osadu czynnego.