Badanie smogu w pomieszczeniach

Oferujemy badanie smogu w pomieszczeniach.  Służy ono porównaniu jakości powietrza w budynku w stosunku do jakości powietrza atmosferycznego. Pozwala sprawdzić poprawność działania instalacji wentylacji i klimatyzacji. Pomaga podjąć decyzję o usprawnieniu tych instalacji lub wprowadzeniu dodatkowych działań służących poprawie jakości powietrza (np. montaż oczyszczaczy powietrza).

Raport z badań zawiera informacje o jakości powietrza w badanych pomieszczeniach, z odniesieniem do parametrów powietrza zewnętrznego. Uzyskane wyniki są porównywane z Polskim Indeksem Jakości Powietrza, opracowanym na bazie europejskiego wskaźnika jakości powietrza CAQI.

Pomiary wykonujemy w okresie zwiększonego smogu. Aktualny stan powietrza można monitorować na stronach:

Prowadzimy również badania smogu w przedszkolach, na terenie Krakowa i okolic. 
Aż 62% przedszkoli znajduje się w obszarze, gdzie stężenie pyłów PM10 w powietrzu atmosferycznym przekracza dozwolone normy dobowe przez ponad 35 dni w roku (http://uwagasmog.pl/#/ ,dane za 2015 rok).
Dzieci przebywające w zanieczyszczonym powietrzu częściej niż dorośli zapadają na choroby dróg oddechowych, co podkreśla raport opublikowany przez Greenpeace i FUNDACJA#13.