Biolan- System do zarządzania pracą oczyszczalni

Biolan to zintegrowany system informatyczny usprawniający organizację pracy i przepływ informacji, wspomagając tym samym nadzór nad procesem oczyszczania.

System pozwala gromadzić dane eksploatacyjne i laboratoryjne oraz analizować zebrane informacje, w celu optymalizacji pracy oczyszczalni, ograniczenia niekorzystnych zjawisk i redukcji kosztów eksploatacji.

Elektroniczny dziennik eksploatacji w połączeniu z badaniami laboratoryjnymi, daje narzędzie do całościowej analizy i optymalizacji pracy oczyszczalni.
Automatyczne obliczenia usprawniają przygotowanie raportów dla Wód Polskich oraz WIOŚ.

Prosty interfejs oraz dostęp do systemu z dowolnego miejsca (również na urządzeniach mobilnych) przez przeglądarkę internetową, ułatwia obsługę wszystkim pracownikom.
Dane składowane są na bezpiecznych serwerach, a konta użytkowników zabezpieczone są hasłem.

Zapraszamy na stronę  http://www.biolan.pl/