Badanie smogu w pomieszczeniach

Smog daje się we znaki przede wszystkim w sezonie grzewczym – normy dla pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 często są znacząco przekroczone.

Oferujemy badania smogu w pomieszczeniach – pozwala ono sprawdzić, na ile wydajnie działa klimatyzacja/wentylacja budynku i czy stężenie pyłów zawieszonych nie zagraża zdrowiu pracowników/mieszkańców.