Projekt „Zintegrowany system kontroli puchnięcia osadu czynnego” ACTIFER

W latach 2014-2016 firma Biospekt wraz z Instytutem Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego realizowała projekt B+R „Zintegrowany system kontroli puchnięcia osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków” (akronim: ACTIFER)

Projekt realizowany był w ramach programu GEKON-Generator Koncepcji Ekologicznych  finansowanego przez NCBiR oraz NFOŚ.

Celem projektu było opracowanie zintegrowanego systemu narzędzi mikrobiologicznych, informatycznych i procesowych służących optymalizacji zarządzania biologicznym oczyszczaniem ścieków.

Realizowane zadania:

  • Budowa oprogramowania Biolan.pl.  do gromadzenia, analizowania i prezentacji danych o procesach fizykochemicznych i mikrobiologicznych w oczyszczalni ścieków
  • Opracowanie i skonstruowanie zestawu mobilnych bioreaktorów symulujących pracę oczyszczalni w systemie SBR
  • Opracowanie inkubatorów hodowlanych,  optymalizacja metody masowej hodowli wrotków Lecane sp.
  • Współpraca z kilkunastoma oczyszczalniami z terenu Małopolski i Śląska (wykonywanie analiz mikrobiologicznych osadu czynnego, analiza wyników fizyko-chemicznych ścieków)

Dodaj komentarz